Tjenester

Tjenester:

Mumble

Address: mbl.grytbak.net
Port: 10004
Kan brukes av alle, men tilgangen kan bli begrenset ved misbruk.

Discord

Skype er ut, Discord er inn!